Service

Et bredt servicetilbud:
Vi foretar årskontroller og utfører service og reparasjoner ute hos kundene eller på våre egne service- og elektronikkverksteder.På bilvaskeanlegg utfører vi feilsøking og forebyggende vedlikehold etter avtale med kundene, gjerne i henhold til inngåtte serviceavtaler.
 
Vi utfører montasjearbeid av alle produkter levert av oss.

Service:
Vårt mål er at vi skal yte best mulig service til våre kunder. Vi har til en hver tid nødvendige slitedeler på lager.