Miljøpolitikk

Vi tar ansvar for miljøet
GDS Midt-Norge samarbeider med produsenter som har en god miljøpolitikk og som tar sitt ansvar seriøst.
Våre kjemiske leverandører er sertifiserte med ISO 14001 eller bedre.
 
 
Miljøstyringssystem
ISO 14001 er en internasjonal standard for bedrifter innen miljøstyring. Fokus rettes mot hvilken miljøpåvirkning virksomheten har, for så å fastslå hvilke påvirkninger dette har mot miljøet og hvilke forbedringstiltak som er aktuelle.
I tråd med denne analysen utformes en miljøpolitikk og et forbedringsprogram med konkrete mål og frister.
For å oppnå målene må det bl.a. innføres styringssystemer, prosedyrer, rapporteringsrutiner og ansvar. Det krever at virksomheten arbeider kontinuerlig med å redusere sin miljøpåvirkning.
 
Standarden krever at virksomheten oppfyller de krav i lover og forskrifter og eventuelle utslippstillatelser. 

En sertifiseringsrevisjon består av en innledende revisjon der et organ gjennomgår bedriftens dokumentasjon og besøker bedriften for å vurdere om den er moden for sertifisering. Under hovedrevisjonen besøkes bedriften på nytt for å kontrollere sammenheng mellom dokumentasjon og praksis. Etter å ha oppnådd sertifikat gjennomfører sertifiseringsorganet oppfølgingsbesøk minimum en gang pr. år.