Kvalitetspolitikk

Kvalitet er viktig og tidsbesparende!
Vår visjon er å posisjonere GDS Midt-Norge som markedsleder innenfor de segmenter og markeder vi har valgt.

Kvalitet i alt vi gjør, er vår forpliktelse. Hos oss defineres kvalitet som det å etterleve våre forpliktelser ovenfor våre kunder.

Vi fokuserer på å tilfredsstille våre kunders krav ved å styre våre prosesser slik at vi:
· høy kvalitet på produkter og service
· raske og pålitelige leveringer
· godt produktsortiment
· motiverte og engasjerte medarbeidere
· fokus på stadige forbedringer

Vår målsetting er å oppfylle våre kunders ønsker og krav.
Vi ønsker å fremstå som en pålitelig, kompetent og seriøs leverandør av kjemiske produkter og rekvisita.