Teknisk data

 
Modul (standardutstyr) 400B 400C 800B 800C  Mobile B Mobile C Dragon B Dragon C  
Komplett hjulvaskesystem 1 1 2 2 1 1 1 1  
Resirkuleringstankpakke (*integrert) 1 1 2 2 1 1 1* 1*  
Slamskrape for resirkuleringstank - 1 - 2 - 1 - 1  
Under-bakke resirkuleringstank 1 1 1 1 - - - -  
Antall MobyPump, â 5,5kW 2 2 4 4 1 1 1 1  
Antall returpumper - - - - 1 1 - -  
Inn- og utkjøringsramper - - - - 1 1 - -  
Optisk sensor for automatisk start 1 1 1 1 1 1 1 1  
Ekstra statisk sidespray 1 1 2 2 - - - -  
                   
Tilleggsutstyr                  
MobyDos Compact (doseringssystem for flokkulering)  
Bakvask i utkjøringsområde - - - -  
Manuell spyleutstyr  
Sikkerhetsrekkverk for resirkuleringstank - - - -  
Separat vanntank - -  
Generator - -  
Installasjon og oppstartstilsyn  
                   
Spesifikasjoner og teknisk data                  
Maksimal pumpekapasitet (I/min) 3.600 3.600 7.200 7.200 1.800 1.800 1.800 1.800  
Tilkoblingseffekt (kW) 11,2 11,5 22,4 23 11,2 11,5 6 6  
Vaskelengde (cm) 400 400 800 800 400 400 330 330  
Gjennomkjøringsbredde (cm) 280 280 280 280 280 280 275 275  
Maksimum akslingslast (tonn) 15 15 15 15 15 15 15 15  
Galvaniserte vaskemoduler  
Vannbærende konstruksjon  
Vinkelprofil med gulvdyser (profilvask) - -  
Antall dyser (kjernediameter min. 7 mm) 130 130 260 260 94 94 70 70  
Antall sidespylere på hver side 2 2 2 2 1 1 - -  
Kapasitet på resirkuleringstank (m³) 20 20 40 40 20 20 8 8  
Volum på brukbart vann (m³) 16,9 11 33,8 22 16,9 11 6 6  
Resirkuleringstankens klareringsområde (m³) 13 13 26 26 13 13 6 6  
Høyde på sidevegger (cm) 136 136 136 136 136 - -    
Utslippshøyde for slamskrape over bakken (cm). - 128 - 128 - 196 - 85