Hjulvask, Stjørdal

Kombinert hjul/understellsvasker og selvvaskeanlegg montert ved sandtak.

Modell: ConLine 400C

Montert: Oktober, 2014