MobyHeat - FSC 2 - Pump Pipe Heater

Egnet for temperaturer rundt 0ºC.
Når temperaturen faller under innstilt temp. på termostaten, aktiveres varmekablene og varmer opp vannet i pumperøret.

Kun i kombinasjon med FSC 1 - Tankisolasjon.