ConLine Dragon


MobyDick Dragon

MobyDick Dragon er en kompakt og effektiv hjul- og understellsvasker for innstallasjoner på byggeplasser, deponier og industrielle verk. Den er egnet for både permanent og mpbil installasjoner og kan brukes overalt, der graden av tilsmussing ikke er for tung.

- Klar for drift på 2 timer.
- Vaskelengde: 330 cm = 1 komplett dekkrotasjon
- Integrert vannresirkulering og understellsvask.

Det unike dyse-systemet sørger for et perfekt spraybilde og den vannførende modulen sørger for at vannet renner tilbake til en resirkulasjonstank på 8m3. Tanken etterfylles med ferskvann automatisk ved behov

Montering/demontering tar kun et par timer og systemet kan enkelt transporteres fra byggeplass til byggeplass.

Skreddersydd for norske forhold
Som eneste leverandør leveres MobyDick med et fullt galvaniserte system, hvilket forhindrer rust og forlenger levetiden betraktelig.
En egen vinterpakke kan leveres for kontinuerlig bruk hele året.

Lang erfaring
MobyDick har over to tiår med erfaring, har levert over 3.500 enheter verden rundt og er verdensledende innen hjul- og understellsvask.

 
Elektrisk slamskrape
Med en elektrisk slamskrape i bunn av tanken fjernes bånnslam automatisk etter hver vask, hvilket gir minimalt vedlikehold. Slamskrapen kan også intervalstartes for å skape bevegelse og sirkulasjon i vannet ved lave temperaturer.

Ved bruk sammen med Doseringssystem for flokkulering skapes det en hurtig sedimentering av urene partikler. De urene partikklene synker ned i bunn av tanken og blir transportert ut av tanken ved hjelp av slamskrapen. Dette sikrer en ren kilde av resirkulert vann med mindre behov for påfylling av ferskvann.

Modeller uten slamskrape må tømmes manuelt med f.eks sugebil eller en gravemaskin.
 

Teknisk data
Vannmengde: 1.800 l/min
Effekt: 6kW
Vaskelengde: 330cm
Vaskebredde: 275cm
Maks akseltrykk: 15t
Kapasitet resirkuleringstank: 8 m3
Antall dyser: 70
Antall pumper: 1 x 5,5kW
Kapasitet: opp til 100 biler pr. dag
Optisk sensor for automatisk start/stopp
Galvanisert og vannbærende konstruksjon
Tilleggsutstyr
Adgangskortsystem m/u fakturakontroll
Manuelt spylerutrustning
Doseringssystem for flokkulering
Separat vanntank
Salgstegning
Brosjyre
Pristilbud
Skriv ut