ConLine 800


MobyDick 800

Det mest økonomiske anlegget for mobil hjul- og understellsvask.
Det unike dyse-systemet sørger for et perfekt spraybilde og den vannførende modulen sørger for at vannet renner tilbake til en resirkulasjonstank på 40m3.
Tanken etterfylles med ferskvann automatisk ved behov.

Skreddersydd for norske forhold
Som eneste leverandør leveres MobyDick med et fullt galvaniserte system, hvilket forhindrer rust og forlenger levetiden betraktelig.
En egen vinterpakke kan leveres for kontinuerlig bruk hele året.

Lang erfaring
MobyDick har over to tiår med erfaring, har levert over 3.500 enheter verden rundt og er verdensledende innen hjul- og understellsvask. 
Elektrisk slamskrape
Med en elektrisk slamskrape i bunn av tanken fjernes bånnslam automatisk etter hver vask, hvilket gir minimalt vedlikehold. Slamskrapen kan også intervalstartes for å skape bevegelse og sirkulasjon i vannet ved lave temperaturer.

Ved bruk sammen med Doseringssystem for flokkulering skapes det en hurtig sedimentering av urene partikler. De urene partikklene synker ned i bunn av tanken og blir transportert ut av tanken ved hjelp av slamskrapen. Dette sikrer en ren kilde av resirkulert vann med mindre behov for påfylling av ferskvann.

Modeller uten slamskrape må tømmes manuelt med f.eks sugebil eller en gravemaskin.
 

Teknisk data
Vannmengde: 7.200 l/min
Effekt: 23W
Vaskelengde: 800cm
Vaskebredde: 280cm
Maks akseltrykk: 15t
Kapasitet resirkuleringstank: 40 m3
Antall dyser: 260
Antall pumper: 4 x 5,5kW
Kapasitet: opp til 450 biler pr. dag
Elektrisk slamskrape
Optisk sensor for automatisk start/stopp
Galvanisert og vannbærende konstruksjon
Tilleggsutstyr
Vinterpakke
Isolert container for teknisk utstyr
Adgangskortsystem m/u fakturakontroll
Bakvask for utkjøringsområde
Sikkerhetsrekkverk for nedgravde tanker
Inn- og utkjøringsramper
Manuelt spylerutrustning
Doseringssystem for flokkulering
Fuktningsanlegg for lasteplan
Separat vanntank
Salgstegning
Brosjyre
Pristilbud
Skriv ut