WashManager

Styring og registreringssystem for ubetjente vaskehaller.

Det Windowsbaserte systemet leveres med en 12" vann- og kjemibestandig touchskjerm som gir brukere tilgang til alle funksjoner inne i vaskehallen. Systemet registrerer alle hendelser og lagrer disse både lokalt og på nett. Ett fakturagrunnlag blir automatisk generert etter hver vask.

Med hjelp av vår egenutviklede software kan du se omsetning, opprette nye kunder/vaskekort, generere rapporter, endre priser med mer.

Systemet kan ettermonteres i alle vaskehaller og støtter både manuelle og automatiske tjenester.

Eksempler på tjenester/funksjoner som kan styres:
Inn/utkjøringsport
Underspyler
Høytrykk
Kjemi/avfetting/skum
Lysstyring
Ventilasjon
Vaskemaskin (både personbil og storbil)