Vanngjenvinning

Kostnadsbesparende gjenvinning av vaskevann for storbilvask.

Gjenbruk av vaskevann er en god måte å redusere kostnader til rensing av vann og dermed spare miljøet.

Istobal har et meget moderne system for gjenvinning av vaskevann, dette systemet kan monteres i eksisterende teknisk rom eller kan også leveres pre-installert i teknisk konteiner for enkel tilkobling til nytt eller eksisterende vaskeanlegg. Systemet fra Istobal har et meget kompakt design og hver enhet har en kapasitet på hele 5kbm. pr time. Automatisk back-flush av filter.

Fra buffertank kan dette vannet benyttes til f.eks underspyling og høytrykk hvor det går mest vann.
En stor kostnadsbesparelse og en invenstering som raskt betaler seg selv.