Storbilvask, Sandefjord

GDS leverte styring og registreringssystemet WashManager til storbilhall i Sandefjord.
Leverandør av teknisk utstyr: Holta & Håland Bilvaskeutstyr.

Dato montert: Oktober, 2015
Kontaktinformasjon: På henvendelse

Klikk  for bilder i fullskjermvisning.