Selvvask, Løkken


Anlegget består bl.a. av:
  • 4 + 1 båser
  • Bygg med rustfrie søyler og LED-belysning
  • Oppvarming av vaskevann og gulvvarme fra varmepumpe.
  • Funksjoner: HT (varmtvann), skumforvask, avfetting, HT med voks, ren-spyling og underspyler.
  • Vekslingsautomat med mulighet for kjøp av pollett, vaskekort eller lade opp vaskekort.
  • VISA/MasterCard, mynt, seddel, verdikort, etterfaktureringskort, SMS og app.
  • Dato montert: Mai, 2014
    Kontaktinformasjon: På henvendelse