M’NEX27

Effektivitet og tempo

Den nye M’NEX27 er en taktmaskin fra Istobal. På en taktmaskin er vaskesekvensen delt inn i to haller. Første hall, vaskemaskin med forvask, høytrykk, børster og i andre hall kan vi velge mellom børstevask, polering osv. og til slutt tørk. Ved å benytte M’NEX27 vil det være mulig å vaske svært mange biler, ny bil inn ca hvert 4min (alt etter hvilket program som vaskes).

M’NEX27 kan utstyres med en rekke forvasktyper, høytrykkskum osv. Høytrykksystemet kan leveres som standard V-spray eller det nye supereffektive høytrykksystemet med hele 26 roterende dyser. I første maskin utføres forvask, høytrykk og børstevask.

I andre maskin kan også børstevask utføres om det er best tidsmessig i vaskeprogrammene. Alternativt kan denne maskinene settes opp som en ren polering, skylling og tørkemodul.

M’NEX27 leveres i følgende størrelser:
– Vaskehøyde: 2,3 – 2,5 eller 2,7meter
– Vaskebredde: 2,5 eller 2,7meter