Hjulvasker montert i forbindelse med bygging av Harstadtunnelen.