GDS har montert et kombinert hjul- og selvvaskeanlegg
Tekst