SC20 (Tidl. PSS 20) er et beskyttelsesystem mot graffiti og uønsket belegg / merker,
samt luftbåren forurensning (CO2, sot, osv.) til fasader og vegger, innendørs og
utendørs. 
SC20 omfatter vegetabilske polysacarider og har en høy viskositet. 
Deler av SC20 bærer E-nummere som brukes i næringsmiddelindustrien og er derfor helt
uskadelig for mennesker, dyreliv og miljø. 
SC20 sprøytes på vegger / underlag i et eller flere lag med en malersprøyte eller lignende, når den tørker vil det danne seg en ultratynn beskyttelsesfilm, som normalt ikke kan ses på underlaget, men gir en full diffusjons åpen overflate.
 
Overflater: 
SC20 kan benyttes på alle overflater som er mulige å gjøre fuktige. I tilfelle av
vannavisende underlag (f. eks overflater behandlet med hydrofobe-stoffer), skal de
overflatespenninger først reduseres / fjernes, og eventuelt pre-behandles med SC 20.
 
I prinsippet er SC 20 kun til bruk på loddrette overflater. SC20 er spesielt velegnet til alle
former for naturlige og kunstige stein fasader, fliser, betong, murstein, metall og aluminium
 
Produkt egenskaper:
Utseende: svak uklar væske, pH 6,0-7,0
Viskositet: 6000-7200 CPA
Kokepunkt: 100°C
Spesifikk vekt: 1,0-1,1
Ikke brennbar
Ingen toksiske gasser dannes ved nedbrytning ved varme
Vanngjennomtrengninger: i henhold til DIN 52615: Sd-verdi 0,012 m
(EMPA-Test nr. 155.194 af 06.10.94)
Carbonatization: god hemmende virkning, svarende til en konkret glasur (LPM
Byggematerialer testlaboratorium., Test nr. A-13'041-1 av 18.03.93)
Totalt reversibel ved hjelp av varmt vann
Reaktivitet: Sterke alkaliske produkter skal unngås
 
SC20 skal normalt påføres med en malersprøyte eller lignende, med et trykk på 100-
200 bar. Mengde produkt mellom 0,20 og 0,60 l/m2 er påkrevet ved bruk av produktet som
graffitibeskyttelse og mellom 0,10 og 0,20 l/m2 til bruks som en ren beskyttelse avhengig
av porøsitet og struktur av overflaten.
SC20 må ikke benyttes ved temperaturer under 5 °C (ute temperaturen og underlag
temperatur), risikoen er stor for att SC 20 filmen fryser på overflaten før sin overgang til
den fast tilstand.
Fjerning av graffiti:
Graffiti på SC 20 beskyttelsesfilmen kan lett fjernes med varmt vann,
uten behov for kjemikalier. Fjerning kan skje ved hjelp av en standard varmtvann
høytrykksspyler vanntemperaturen bør ideelt sett være på mellom 60-80 °C. For å unngå
skader bør vanntrykket tilpasses overflaten. På myke flater, et trykk på mindre enn 20 bar
anbefales. SC 20 beskyttelsesfilm smeltes av sammen med graffiti.